Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu- objaśnienia

 

SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU

Bardzo często spotykamy się z wątpliwościami naszych klientów co do jednego z obowiązujących w Polsce praw własności. Jednym z nich jest Spółdzielcze- własnościowe prawo do lokalu.
1. Czy takie prawo mogę sprzedać, oddać w darowiźnie, czy może ktoś po mnie odziedziczyć?
2. Jeśli nie jestem właścicielem gruntu to czy mieszkanie jest moje?
3. Czy na spółdzielcze-własnościowe prawo do lokalu dostanę kredyt?
4. Czy musi posiadać KSIĘGĘ WIECZYSTĄ?
Dziś na powyższe i inne pytania postaramy się odpowiedzieć oraz rozwiać wątpliwości i rozjaśnić czym jest spółdzielcze-własnościowe prawo do lokalu.
Zacznijmy od Definicji Spółdzielczego- własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego:
Nie można nazywać Go NIERUCHOMOŚCIĄ!
Może być ustanowione dla lokalu w budynku będącym własnością lub współwłasnością spółdzielni mieszkaniowej.
WAŻNE 😊 od 31/07/2007 r. nie można nadawać nowych spółdzielczych-własnościowych praw do lokalu (mówi o tym ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 14/06/2007)
Powstawało na drodze umowy w formie pisemnej pomiędzy Spółdzielnią a jej członkiem (czyli aby móc się ubiegać o takie prawo musieliśmy być członkiem spółdzielni mieszkaniowej).
W umowie tej Spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi lokal do użytkowania, członek natomiast do wniesienia wkładu budowlanego.
WKŁAD BUDOWLANY TO KWOTA, KTÓRĄ SPÓŁDZIELNIA PRZEZNACZAŁA NA WYBUDOWANIE DANEGO LOKALU.
Czas odpowiedzieć na pierwsze pytanie z naszej listy.
Tak! Prawo to jest zbywalne. Możemy je sprzedać, przechodzi na spadkobierców, można je darować oraz podlega egzekucji.
Jest to ograniczone prawo rzeczowe. Zbycie tego prawa wymaga formy aktu notarialnego.
Możemy zbyć ułamkową część prawa. Nabywca prawa nie ma już obowiązku ubiegać się o członkostwo spółdzielni.
Ważna informacja od 2018 roku zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych każdy nowy nabywca staje się członkiem spółdzielni bez wnoszenia opłaty członkowskiej oraz tzw. wpisowego.
Poniżej odpowiadamy na pytanie nr 2.
Jesteśmy właścicielami mieszkania natomiast grunt pod blokiem jest własnością spółdzielni bądź współwłasnością mieszkańców, którzy wyodrębnili swoje lokale (ale o tym w kolejnym wpisie 😊).
OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE REGULUJE ART. 244 KC
Zaliczamy do niego: służebność, zastaw, hipotekę, spółdzielcze – własnościowe prawo do lokalu.
Odpowiedź na pytanie nr 3 znajdziecie poniżej.
Oczywiście nie ma przeciwwskazań co do posiłkowania się kredytem hipotecznym w przypadku spółdzielczego-własnościowego prawa do lokalu.
Jeden z banków w Polsce nie chciał kredytować lokali objętych tych prawem, ale zmienił zdanie 😊😊.
Pozostaje na jeszcze pytanie nr 4.
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nie musi posiadać księgi wieczystej, jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy chcemy posiłkować się kredytem hipotecznym w takim przypadku musimy zawnioskować o założenie księgi wieczystej.
KIEDY NAJLEPIEJ ZAWNIOSKOWAĆ DO SĄDU O ZAŁOŻENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ
Najprościej w dniu umowy przyrzeczonej notariusz w naszym imieniu za wniosku do sądu o założenie księgi wieczystej na wybrany przez nas lokal a bank w umowie kredytowej zawrze zapis, iż wpisze się z zabezpieczeniem do nowo założonej KW.
Mamy nadzieję, że rozwialiśmy choć część wątpliwości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *