Koszty około transakcyjne-krok po kroku

KOSZTY OKOŁO TRANSAKCYJNE- CZYLI  ILE POTRZEBUJĘ PIENIĘDZY NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI .

Ile potrzebuję pieniędzy przy zakupie mojego mieszkania ?

To często zadawane pytanie przez klientów, którzy chcą kupić mieszkanie , dom czy działkę. Dlatego postanowiliśmy w tym wpisie  przybliżyć koszty około transakcyjne przy zakupie mieszkania i ewentualne koszty w przypadku dokonywania dodatkowych czynności. Dla kogo przekazujecie poszczególne kwoty. Kiedy będą potrzebne.

Osobiście uważamy, że przedstawienie klientowi dodatkowych opłat , które są niezbędne przy transakcji rzutuje na dalszy proces zakupowy. Potencjalny Kupujący może przeanalizować dokładnie swoje finanse, po takim spotkaniu wie ile potrzebuje gotówki aby móc podejść do rozmów. Można pomyśleć, iż  w dobie internetu wszystko wiemy ,ale doświadczenie pokazało nam, jak ważne jest tego rodzaju spotkanie z klientem i przedstawienie ile tej „kasy” de facto musi mieć :).

W zależności od tego w jaki sposób klient będzie finalizował swój zakup tak też będą kształtowały się finalne koszty około transakcyjne.

Przechodząc do sedna pierwszą ważną i nienegocjowalną opłatą jest

  • Podatek o czynności cywilno prawnych (P C C)- zgodnie z art.10 ust. 2 ustawy z 9 września 2000 r. płatnikiem podatku od czynności cywilno prawnych dalej u.p.c.c- notariusze są płatnikami podatku (PCC) . Na mocy art. 10 ust. 3 i ust. 3a pkt 2 u.p.c.c. płatnicy obowiązani są uzależnić dokonanie czynności cywilnoprawnej od uprzedniego zapłacenia podatku, oraz m.in. wpłacić pobrany podatek na rachunek organu podatkowego właściwego ze względu na siedzibę płatnika, w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek.
    Podatek PCC wynosi 2% od ceny transakcyjnej opłacamy go w przypadku zakupu mieszkania z rynku wtórnego. W przypadku zakupu mieszkania z rynku pierwotnego , zakupu od firmy , która wystawia FV , lub właściciela , który zakupił mieszkanie od dewelopera i od przeniesienia własności nie minęło 2 lata podatek ten nie należy się. Wyjaśniając powyższe obowiązkiem  Kupującego w przypadku zakupu mieszkania jest uiszczenie kwoty w wysokości 2% od wartości mieszkania notariuszowi w dniu umowy przyrzeczonej (przenoszącej na Kupującego własność) a notariusz ma obowiązek te podatek pobrać i przekazać do Urzędu Skarbowego.

Np. Mieszkanie kosztuje 200 000 zł *2%= 4000 zł tę kwotę musimy mieć przygotowaną w ramach opłaty do Urzędu Skarbowego w dniu aktu notarialnego (umowa przyrzeczona).

  • Kupujący posiłkujący się kredytem hipotecznym zobowiązany jest do uiszczenia za pośrednictwem notariusza PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO PRAWNYCH w wysokości 19 zł nie ma znaczenia, ile wynosi kwota udzielonego kredytu wysokość podatku jest niezmienna. Uiszczamy ją  w dniu aktu notarialnego (umowa przyrzeczona).

Kolejną opłatą jest taksa notarialna. Co to jest ta taksa ?:) A mianowicie jest to opłata dla notariusza za sporządzenie umowy/ umów. Jak wspominaliśmy na początku w zależności jak klient będzie finalizował zakup tak też będą kształtowały się opłaty.  W przypadku zakupu mieszkania za gotówkę za  zwyczaj wystarczy jedna umowa czyli umowa końcowa sprzedaży, ale gdy posiłkujemy się kredytem bank będzie wymagał przedstawienia umowy przedwstępnej sprzedaży w taki  przypadku opłata za taksę notarialną będzie obowiązywała 2 razy. Zgodnie z ustawą maksymalną taksę notarialną liczymy ze wzoru w zależności od wartości nieruchomości. Po niżej przedstawiamy wzór na taksę do wartości nie przekraczającej 1 000 000 zł

[ [ (kwota transakcyjna mieszkania- 60 0000 zł )* 0,4%]+1010 zł ]* 1,23=  x

x/2=y maksymalna kwota taksy notarialnej  brutto

W liczbach: [ [ 600 000 zł- 60 00 zł*0,4%]+1010 zł] * 1,23=  [2160+1010 zł]1,23 = 3899,10 zł brutto:2= 1949,55  zł brutto  maksymalna stawka taksy notarialnej.  Po niżej przedstawiamy jak kształtują się stawki względem zmieniającej się wartości.

1) do 3000 zł – 100 zł;

2) powyżej 3000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł; 3) powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej

10 000 zł;

4) powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej

30 000 zł;

5) powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł;

6) powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł;

7) powyżej 2 000 000 zł – 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu prze-pisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7500 zł.

Lecz warto pamiętać, iż kancelarii notarialnych jest sporo i notariusze bardzo często negocjują kwotę ostateczną taksy notarialnej. Biura pośrednictwa współpracują z kancelariami notarialnymi i często mają ustalone bardzo korzystne stawki dla swoich klientów.

OPŁATY SĄDOWE

Elektroniczny wniosek wieczystoksięgowy zgodnie z wejściem w życie ustawy z dnia 1 lipca 2016 roku notariusz ma obowiązek wprowadzić zmiany w formie elektronicznej do księgi wieczystej w dniu sporządzenia aktu notarialnego (wpis  nowego właściciela , wniosek o ustanowienie hipoteki i każdą czynność, którą trzeba ujawnić w KW). Opłata ta wynosi 200 zł + 23% VAT = 246 zł brutto – płatne przy umowie przyrzeczonej
Opłata sądowa wnioskowanie o wpis nowego właściciela 200 zł każdorazowo- płatne przy umowie przyrzeczonej

Opłata sądowa wpis hipoteki ( w przypadku posiłkowania się kredytem hipotecznym) 200 zł – płatne przy umowie przyrzeczonej

Opłata sądowa 200 zł +23% VAT= 246 zł brutto- tzw. wpisowe -płatne przy umowie przyrzeczonej

W przypadku gdy chcecie aby notariuszu zawnioskował w waszym imieniu o wpis hipoteki umownej- kaucyjne trzeba uiścić taksę notarialną o zawnioskowanie przez notariusza wpisu do KW. Opłatę tę liczymy ze wzoru jak po niżej.

[[ wysokość hipoteki umownej -kaucyjnej – 60 000 zł ]*0,4%]+1010 zł ]*1,23= x

x/4= y – maksymalna stawka taksy notarialnej. Jak w przypadku taksy notarialnej za sporządzenie umowy/umów wysokość jej wysokość również można negocjować.

Wartość hipoteki umownej- kaucyjnej poznajemy podczas podpisania umowy kredytowej.

Wypisy z aktu notarialnego:

Umowa przedwstępna 2 wypisy – Sprzedający, Kupujący

Umowa przyrzeczona w zależności od instytucji. do których trzeba wysłać powiadomienie.

Najczęściej   wypisów z umowy przyrzeczonej potrzebujemy 5- Sprzedający, Kupujący, Urząd Skarbowy, Urząd M

Urząd Miasta Wydziału Geodezji, Sąd.

W przypadku zakupu mieszkania Spółdzielczego-własnościowego – wypis zostanie wysłany do SM lecz nie zostanie wysłany do UM Wydział Geodezji .

W przypadku zakupu mieszkania przez obcokrajowca dodatkowy wypis zostanie wysłany do MSWiA.

Koszt str. z aktu notarialnego 6 zł + VAT.

Dodatkowe opłaty mogą pojawić się w przypadku potrzeby bądź chęci założenia Księgi Wieczystej opłata ta wynosi 100 zł.

Możemy również  jako kupujący w przypadku podpisania umowy przedwstępnej wpisać roszczenie do Księgi Wieczystej o przeniesienie własności  jest dodatkowe zabezpieczenie nie jest obligatoryjne koszt wpisu takiego roszczenia to 150 zł.

W przypadku wykreślenia z Księgi Wieczystej  hipoteki (spłaconej) koszt to 100 zł.

Wykreślenie roszczenia o przeniesienie własności to 75 zł.

W następny wpisie wytłumaczymy czym jest wpis roszczenia i czy warto wykonać tą czynność oraz co to jest hipoteka umowna -kaucyjna.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *