Umowa przedwstępna, roszczenie o przeniesienie własności, zadatek-zaliczka róznice

 

 

W tym wpisie postaramy się nakreślić czym jest wpis roszczenia o przeniesienie własności z umowy przedwstępnej, w jakiej formie możemy zawrzeć umowę przedwstępną, czym jest zadatek, zaliczka i jakie występują różnice.

Czym jest umowa przedwstępna?

Definicję umowy przedwstępnej wprowadza ustawa z dn. 23.04.1964 r. KC art. 389.

Paragraf 1.

Umowa, przez która jedna ze stron lub obie strony zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy (umowa przedwstępna), powinna określać istotne postanowienia umowy przyrzeczonej.

Paragraf 2.

Jeżeli termin, w ciągu którego ma być zawarta umowa przyrzeczona, nie został oznaczony, powinna ona być zawarta w odpowiednim terminie wyznaczonym przez osobę uprawnioną do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej. Jeżeli obie strony są uprawnione do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej i każda z nich wyznaczyła inny termin, strony wiąże termin wyznaczony przez stronę, która wcześniej złożyła stosowne oświadczenie. Jeżeli w ciągu roku od dnia zawarcia umowy przedwstępnej nie został wyznaczony termin do zawarcia umowy przyrzeczonej, nie można żądać jej zawarcia.

Umowę przedwstępną może zawrzeć w dwóch formach:

UMOWA PRZEDWSTĘPNA CYWILNO- PRAWNA, taką umowę możemy spisać między stronami w domu, biurze, kawiarni. Jedyną konsekwencją zawarcia umowy przedwstępnej w tej formie jest konsekwencja finansowa. W przypadku przekazania przez stronę kupującą stronie sprzedającej pieniędzy w formie ZALICZKI czy to przelewem czy gotówką to w chwili nie zawarcia umowy końcowej sprzedaży niezależnie czy z winy strony kupującej czy strony sprzedającej pozostawiona kwota w tej formie jest zawsze zwrotna. W przypadku przekazania przez stronę kupującą stronie sprzedającej pieniędzy w formie ZADATKU czy to przelewem czy gotówką to w chwili nie zawarcia umowy końcowej sprzedaży z winy strony kupującej traci pozostawiony ZADATEK, a w przypadku nie zawarcia umowy końcowej sprzedaży z winy strony sprzedającej musi zwrócić stronie kupującej w ZADATEK podwójnej wysokości.  ZADATEK REGULUJE KC ART. 394 (strata gotówki bądź zwrot gotówki). Czyli oddajemy co otrzymaliśmy i zwracamy taką samą karę jaką musiała by zwrócić strona kupująca. W przypadku tej umowy dochodzić swoich praw w przypadku rozliczeń zadatku -zaliczki można tylko na drodze cywilnej.

Pokażmy na przykładzie:

1.Kupujący/a przekazał/a Sprzedającemu/ej 10 000 zł przy umowie przedwstępnej jako ZALICZKĘ i w sytuacji gdy nie dochodzi do umowy końcowej z winy jednej ze stron w/w kwota pozostaje zwrócona w całości Kupującemu/ej.

2. Kupujący/a przekazał/a Sprzedającemu/ej 10 000 zł przy umowie przedwstępnej jako ZADATEK i w sytuacji gdy nie dochodzi do umowy końcowej z winy Kupującego/ej tą w/w kwotę Sprzedający ma prawo zatrzymać (strata gotówki), a w sytuacji gdy do umowy końcowej nie dochodzi z winy Sprzedającego/ej to Sprzedający/a musi zwrócić Kupującemu/ej  to co otrzymał/a czyli 10 000 zł i kara taka sama jaką straciłby Kupujący/Kupująca czyli 10 000 zł.

ZADATEK MOŻE ZOSTAĆ ZWRÓCONY TYLKO W SYTUACJACH NADZWYCZAJNYCH (niezawinionych) czyli w przypadku, śmierci, choroby czy kalectwa lub gdy strony ustalą inaczej w umowie przedwstępnej sprzedaży.

UMOWA PRZEDWSTĘPNA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO, taką umowę zawieramy tylko w kancelarii notarialnej. Umowa przedwstępna podpisana w tej formie oprócz konsekwencji finansowych ma również konsekwencje prawne. Pierwszym z nich jest rygor egzekucji wprost z aktu art. 777 par. 1 pkt. 4 lub 5 KPC, który brzmi następująco, jeżeli strona kupująca nie stawi się w na umowę przyrzeczoną sprzedaży w wyznaczonym terminie w umowie przedwstępnej sprzedaży to strona sprzedająca ma prawo w trybie natychmiastowej wykonalności żądać zapłaty ustalonej ceny sprzedaży (zgłaszając się z podpisanym już aktem notarialnym opatrzonym w klauzulę wykonalności sprawę do komornika) i „przymusić „stronę kupującą do zakupu nieruchomości oraz przenieść własność na stronę kupującą w trybie zaocznym. Mogą być również inne roszczenia. Takim roszczeniem będzie temat dzisiejszego wpisu -ŻĄDANIE PRZENIESIENIA WŁASNOŚCI Z UMOWY PRZEDWSTĘPNEJ. Wpis ten dokonujemy do DZIAŁU III KW możemy zrobić to za pośrednictwem NOTARIUSZA, ale również złożyć stosowny wniosek osobiście w Sądzie w Wydziale Ksiąg Wieczystych.

Wpis roszczenia w księdze wieczystej nieruchomości, którą chcemy kupić warto złożyć w sytuacji, gdy nie do końca ufamy sprzedającemu lub istnieje prawdopodobieństwo, że jest dużo chętnych na tą nieruchomość i sprzedający sprzeda ją innej osobie za lepszą cenę.
Na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 2zd. pierwsze ustawy o księgach wieczystych i hipotece w akcie notarialnym można złożyć wniosek o wpisanie w księdze wieczystej roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości. Taki wniosek jest jednak dodatkowo płatny i kosztuje 150 zł za wpisanie tego roszczenia oraz 75 zł za jego wykreślenie (na podstawie art. 43 i 46 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

Zarówno w przypadku Umowy notarialnej jak i umowy cywilno-prawnej rozwiązanie takiej umowy wymaga formy pisemnej.

Czy warto stosować wpis roszczenia? Tak w przypadku transakcji bez udziału pośrednictwa biura nieruchomości jest to zabezpieczenie dla strony kupującej w przypadku nieuczciwego Sprzedającego, lecz trzeba pamiętać, iż jest to dodatkowy koszt, a nierzadko Sąd nie zdąży dokonać pełnego wpisu w KW.

W następnym wpisie poruszymy temat rodzaju umowy pośrednictwa w sprzedaży. Czy dużo zawsze znaczy dobrze 😊

 

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu- objaśnienia

 

SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU

Bardzo często spotykamy się z wątpliwościami naszych klientów co do jednego z obowiązujących w Polsce praw własności. Jednym z nich jest Spółdzielcze- własnościowe prawo do lokalu.
1. Czy takie prawo mogę sprzedać, oddać w darowiźnie, czy może ktoś po mnie odziedziczyć?
2. Jeśli nie jestem właścicielem gruntu to czy mieszkanie jest moje?
3. Czy na spółdzielcze-własnościowe prawo do lokalu dostanę kredyt?
4. Czy musi posiadać KSIĘGĘ WIECZYSTĄ?
Dziś na powyższe i inne pytania postaramy się odpowiedzieć oraz rozwiać wątpliwości i rozjaśnić czym jest spółdzielcze-własnościowe prawo do lokalu.
Zacznijmy od Definicji Spółdzielczego- własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego:
Nie można nazywać Go NIERUCHOMOŚCIĄ!
Może być ustanowione dla lokalu w budynku będącym własnością lub współwłasnością spółdzielni mieszkaniowej.
WAŻNE 😊 od 31/07/2007 r. nie można nadawać nowych spółdzielczych-własnościowych praw do lokalu (mówi o tym ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 14/06/2007)
Powstawało na drodze umowy w formie pisemnej pomiędzy Spółdzielnią a jej członkiem (czyli aby móc się ubiegać o takie prawo musieliśmy być członkiem spółdzielni mieszkaniowej).
W umowie tej Spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi lokal do użytkowania, członek natomiast do wniesienia wkładu budowlanego.
WKŁAD BUDOWLANY TO KWOTA, KTÓRĄ SPÓŁDZIELNIA PRZEZNACZAŁA NA WYBUDOWANIE DANEGO LOKALU.
Czas odpowiedzieć na pierwsze pytanie z naszej listy.
Tak! Prawo to jest zbywalne. Możemy je sprzedać, przechodzi na spadkobierców, można je darować oraz podlega egzekucji.
Jest to ograniczone prawo rzeczowe. Zbycie tego prawa wymaga formy aktu notarialnego.
Możemy zbyć ułamkową część prawa. Nabywca prawa nie ma już obowiązku ubiegać się o członkostwo spółdzielni.
Ważna informacja od 2018 roku zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych każdy nowy nabywca staje się członkiem spółdzielni bez wnoszenia opłaty członkowskiej oraz tzw. wpisowego.
Poniżej odpowiadamy na pytanie nr 2.
Jesteśmy właścicielami mieszkania natomiast grunt pod blokiem jest własnością spółdzielni bądź współwłasnością mieszkańców, którzy wyodrębnili swoje lokale (ale o tym w kolejnym wpisie 😊).
OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE REGULUJE ART. 244 KC
Zaliczamy do niego: służebność, zastaw, hipotekę, spółdzielcze – własnościowe prawo do lokalu.
Odpowiedź na pytanie nr 3 znajdziecie poniżej.
Oczywiście nie ma przeciwwskazań co do posiłkowania się kredytem hipotecznym w przypadku spółdzielczego-własnościowego prawa do lokalu.
Jeden z banków w Polsce nie chciał kredytować lokali objętych tych prawem, ale zmienił zdanie 😊😊.
Pozostaje na jeszcze pytanie nr 4.
Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nie musi posiadać księgi wieczystej, jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy chcemy posiłkować się kredytem hipotecznym w takim przypadku musimy zawnioskować o założenie księgi wieczystej.
KIEDY NAJLEPIEJ ZAWNIOSKOWAĆ DO SĄDU O ZAŁOŻENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ
Najprościej w dniu umowy przyrzeczonej notariusz w naszym imieniu za wniosku do sądu o założenie księgi wieczystej na wybrany przez nas lokal a bank w umowie kredytowej zawrze zapis, iż wpisze się z zabezpieczeniem do nowo założonej KW.
Mamy nadzieję, że rozwialiśmy choć część wątpliwości.

Koszty około transakcyjne-krok po kroku

KOSZTY OKOŁO TRANSAKCYJNE- CZYLI  ILE POTRZEBUJĘ PIENIĘDZY NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI .

Ile potrzebuję pieniędzy przy zakupie mojego mieszkania ?

To często zadawane pytanie przez klientów, którzy chcą kupić mieszkanie , dom czy działkę. Dlatego postanowiliśmy w tym wpisie  przybliżyć koszty około transakcyjne przy zakupie mieszkania i ewentualne koszty w przypadku dokonywania dodatkowych czynności. Dla kogo przekazujecie poszczególne kwoty. Kiedy będą potrzebne.

Osobiście uważamy, że przedstawienie klientowi dodatkowych opłat , które są niezbędne przy transakcji rzutuje na dalszy proces zakupowy. Potencjalny Kupujący może przeanalizować dokładnie swoje finanse, po takim spotkaniu wie ile potrzebuje gotówki aby móc podejść do rozmów. Można pomyśleć, iż  w dobie internetu wszystko wiemy ,ale doświadczenie pokazało nam, jak ważne jest tego rodzaju spotkanie z klientem i przedstawienie ile tej „kasy” de facto musi mieć :).

W zależności od tego w jaki sposób klient będzie finalizował swój zakup tak też będą kształtowały się finalne koszty około transakcyjne.

Przechodząc do sedna pierwszą ważną i nienegocjowalną opłatą jest

  • Podatek o czynności cywilno prawnych (P C C)- zgodnie z art.10 ust. 2 ustawy z 9 września 2000 r. płatnikiem podatku od czynności cywilno prawnych dalej u.p.c.c- notariusze są płatnikami podatku (PCC) . Na mocy art. 10 ust. 3 i ust. 3a pkt 2 u.p.c.c. płatnicy obowiązani są uzależnić dokonanie czynności cywilnoprawnej od uprzedniego zapłacenia podatku, oraz m.in. wpłacić pobrany podatek na rachunek organu podatkowego właściwego ze względu na siedzibę płatnika, w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek.
    Podatek PCC wynosi 2% od ceny transakcyjnej opłacamy go w przypadku zakupu mieszkania z rynku wtórnego. W przypadku zakupu mieszkania z rynku pierwotnego , zakupu od firmy , która wystawia FV , lub właściciela , który zakupił mieszkanie od dewelopera i od przeniesienia własności nie minęło 2 lata podatek ten nie należy się. Wyjaśniając powyższe obowiązkiem  Kupującego w przypadku zakupu mieszkania jest uiszczenie kwoty w wysokości 2% od wartości mieszkania notariuszowi w dniu umowy przyrzeczonej (przenoszącej na Kupującego własność) a notariusz ma obowiązek te podatek pobrać i przekazać do Urzędu Skarbowego.

Np. Mieszkanie kosztuje 200 000 zł *2%= 4000 zł tę kwotę musimy mieć przygotowaną w ramach opłaty do Urzędu Skarbowego w dniu aktu notarialnego (umowa przyrzeczona).

  • Kupujący posiłkujący się kredytem hipotecznym zobowiązany jest do uiszczenia za pośrednictwem notariusza PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO PRAWNYCH w wysokości 19 zł nie ma znaczenia, ile wynosi kwota udzielonego kredytu wysokość podatku jest niezmienna. Uiszczamy ją  w dniu aktu notarialnego (umowa przyrzeczona).

Kolejną opłatą jest taksa notarialna. Co to jest ta taksa ?:) A mianowicie jest to opłata dla notariusza za sporządzenie umowy/ umów. Jak wspominaliśmy na początku w zależności jak klient będzie finalizował zakup tak też będą kształtowały się opłaty.  W przypadku zakupu mieszkania za gotówkę za  zwyczaj wystarczy jedna umowa czyli umowa końcowa sprzedaży, ale gdy posiłkujemy się kredytem bank będzie wymagał przedstawienia umowy przedwstępnej sprzedaży w taki  przypadku opłata za taksę notarialną będzie obowiązywała 2 razy. Zgodnie z ustawą maksymalną taksę notarialną liczymy ze wzoru w zależności od wartości nieruchomości. Po niżej przedstawiamy wzór na taksę do wartości nie przekraczającej 1 000 000 zł

[ [ (kwota transakcyjna mieszkania- 60 0000 zł )* 0,4%]+1010 zł ]* 1,23=  x

x/2=y maksymalna kwota taksy notarialnej  brutto

W liczbach: [ [ 600 000 zł- 60 00 zł*0,4%]+1010 zł] * 1,23=  [2160+1010 zł]1,23 = 3899,10 zł brutto:2= 1949,55  zł brutto  maksymalna stawka taksy notarialnej.  Po niżej przedstawiamy jak kształtują się stawki względem zmieniającej się wartości.

1) do 3000 zł – 100 zł;

2) powyżej 3000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł; 3) powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej

10 000 zł;

4) powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej

30 000 zł;

5) powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł;

6) powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł;

7) powyżej 2 000 000 zł – 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu prze-pisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7500 zł.

Lecz warto pamiętać, iż kancelarii notarialnych jest sporo i notariusze bardzo często negocjują kwotę ostateczną taksy notarialnej. Biura pośrednictwa współpracują z kancelariami notarialnymi i często mają ustalone bardzo korzystne stawki dla swoich klientów.

OPŁATY SĄDOWE

Elektroniczny wniosek wieczystoksięgowy zgodnie z wejściem w życie ustawy z dnia 1 lipca 2016 roku notariusz ma obowiązek wprowadzić zmiany w formie elektronicznej do księgi wieczystej w dniu sporządzenia aktu notarialnego (wpis  nowego właściciela , wniosek o ustanowienie hipoteki i każdą czynność, którą trzeba ujawnić w KW). Opłata ta wynosi 200 zł + 23% VAT = 246 zł brutto – płatne przy umowie przyrzeczonej
Opłata sądowa wnioskowanie o wpis nowego właściciela 200 zł każdorazowo- płatne przy umowie przyrzeczonej

Opłata sądowa wpis hipoteki ( w przypadku posiłkowania się kredytem hipotecznym) 200 zł – płatne przy umowie przyrzeczonej

Opłata sądowa 200 zł +23% VAT= 246 zł brutto- tzw. wpisowe -płatne przy umowie przyrzeczonej

W przypadku gdy chcecie aby notariuszu zawnioskował w waszym imieniu o wpis hipoteki umownej- kaucyjne trzeba uiścić taksę notarialną o zawnioskowanie przez notariusza wpisu do KW. Opłatę tę liczymy ze wzoru jak po niżej.

[[ wysokość hipoteki umownej -kaucyjnej – 60 000 zł ]*0,4%]+1010 zł ]*1,23= x

x/4= y – maksymalna stawka taksy notarialnej. Jak w przypadku taksy notarialnej za sporządzenie umowy/umów wysokość jej wysokość również można negocjować.

Wartość hipoteki umownej- kaucyjnej poznajemy podczas podpisania umowy kredytowej.

Wypisy z aktu notarialnego:

Umowa przedwstępna 2 wypisy – Sprzedający, Kupujący

Umowa przyrzeczona w zależności od instytucji. do których trzeba wysłać powiadomienie.

Najczęściej   wypisów z umowy przyrzeczonej potrzebujemy 5- Sprzedający, Kupujący, Urząd Skarbowy, Urząd M

Urząd Miasta Wydziału Geodezji, Sąd.

W przypadku zakupu mieszkania Spółdzielczego-własnościowego – wypis zostanie wysłany do SM lecz nie zostanie wysłany do UM Wydział Geodezji .

W przypadku zakupu mieszkania przez obcokrajowca dodatkowy wypis zostanie wysłany do MSWiA.

Koszt str. z aktu notarialnego 6 zł + VAT.

Dodatkowe opłaty mogą pojawić się w przypadku potrzeby bądź chęci założenia Księgi Wieczystej opłata ta wynosi 100 zł.

Możemy również  jako kupujący w przypadku podpisania umowy przedwstępnej wpisać roszczenie do Księgi Wieczystej o przeniesienie własności  jest dodatkowe zabezpieczenie nie jest obligatoryjne koszt wpisu takiego roszczenia to 150 zł.

W przypadku wykreślenia z Księgi Wieczystej  hipoteki (spłaconej) koszt to 100 zł.

Wykreślenie roszczenia o przeniesienie własności to 75 zł.

W następny wpisie wytłumaczymy czym jest wpis roszczenia i czy warto wykonać tą czynność oraz co to jest hipoteka umowna -kaucyjna.

 

 

Wyodrębniona Nieruchomość -prawo rzeczowe

Na początek wytłumaczmy czym jest NIERUCHOMOŚĆ Z DEFINICJI.

Zgodnie z art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego (k.c.), „nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty),jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności”. Wyodrębnienie nieruchomości winno się odbyć pod względem prawnym (własnościowym) i fizycznym (w odniesieniu do gruntów – geodezyjnym).

W polski systemie prawnym wyróżniamy następujące rodzaje nieruchomości:

-Nieruchomość lokalowa( samodzielny lokal mieszkalny)

-Nieruchomość gruntowa(działki)

-Nieruchomość budynkowa (domy)

Czym jest samodzielny lokal?

Jest to wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Lokale wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne także mogą uzyskać status samodzielności np. garaż , lokal usługowy.

Właścicielowi lokalu przysługuje udział w nieruchomości wspólnej jako prawo z własnością lokali.Przedmiotem odrębnej własności lokalu może być samodzielny lokal.  Ustanowienie odrębnej własności lokalu, praw i obowiązków właścicieli tych lokali oraz zarządu nieruchomością dz. wspólną regulują przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994r, o własności lokali ( DZ.U. z 2020 r. poz.1910).

Co to są część wspólne?  Są to część , które nie należą do wyłącznego użytkowania właściciela nieruchomość takiej jak: udział w klatce schodowej, windzie itp…

Ważną informację jest to, iż wyodrębnienie lokalu jest możliwe tylko wtedy gdy w budynku istnieją co najmniej dwa lokale.

Ustanowienie odrębnej własności może nastąpić w wyniku:

-umowy zawartej między współwłaścicielami lub między właścicielem a nabywcą lokali, lub w wykonaniu umowy zobowiązującej właściciela gruntu do wybudowania na tym gruncie domu, a po zakończeniu budowy – wyodrębnienia w tym domu własności lokalu i przeniesienia tej własności na drugą stronę umowy lub na inny podmiot wskazany w umowie.

-jednostronnej czynności prawnej właściciela nieruchomości

-orzeczenia sądu znoszącego współwłasność.

Umowa o ustanowieniu odrębnej własności powinna zostać dokonana w formie aktu notarialnego. Do powstania tej własność niezbędny jest wpis do księgi wieczystej.